12.2.20 Note 18A: Spesifikasjon over regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) drift

Regnskapsmessig mindreforbrukBudsjett 201320132012
Tidligere opparbeidet mindreforbruk15 50654 618
Årets disponering av mindreforbruk15 506−15 506−54 618
Nytt mindreforbruk i regnskapsåret7 76315 506
Totalt mindreforbruk til disponering7 76315 506
Tabell 12.44 Spesifikasjon over regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) drift
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 16. September 2014, 14:17.