2.1.2 Investeringsregnskapet

Brutto investeringsutgifter ble kr 1 182 mill. og inntektene utgjorde kr 233 mill. Samlet resultat på investeringsregnskapet viser et udekket finansieringsbehov på kr 76,6 mill.

InvesteringsregnskapRegnskap 2013Justert budsjett 2013Regnskap 2012
Sum inntekter233 093217 740297 792
Sum utgifter1 181 7471 000 758982 970
Sum finansieringstransaksjoner606 316680 180571 254
Finansieringsbehov1 554 9691 463 1981 256 432
Sum finansiering1 478 3441 463 1981 214 060
Udekket finansiering−76 625 -42 372
Tabell 2.3 Investeringsselskap. Alle tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 12. September 2014, 13:04.