2.1.3 Finansielle målsettinger

Finansielle målsettingerMål (langsiktig) Resultat 2013Resultat 2012
Netto driftsresultat i % av driftsinntektene3 %1,85 %3,10 %
Egenfinansieringsgrad i % av investeringene50 %42 %58,0 %
Gjeldsgrad i % av driftsinntektene60 %56 %55,0 %
Tabell 2.4 Finansielle målsettinger
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 12. September 2014, 13:04.