6.1.5 Bemanningsutvikling

I 2013 økte kommunens bemanning med 315 årsverk.. Det er en økning på 3,6 prosent av den totale arbeidsstokken. Økningen skyldes blant annet oppstart av nye virksomheter, og en økning i antall ansatte innen hjemmebaserte tjenester og sykehjem. Andel årsverk per ansatt har vært stabil de tre siste årene.

Figur 6.1 Bemanningsutvikling 2008-2013, eksl. foretak. *Antall ansatte og årsverk for 2012 er korrigert i figuren grunnet justeringer i rapportoppsett i lønns- og personalssystemet
Figur 6.1 Bemanningsutvikling 2008-2013, eksl. foretak. *Antall ansatte og årsverk for 2012 er korrigert i figuren grunnet justeringer i rapportoppsett i lønns- og personalssystemet

Denne siden ble sist oppdatert 12. September 2014, 14:11.