12.2.19 Note 17: Avdrag på gjeld

AvdragBudsjett20132012
Utgiftsført avdrag350 701353 032332 894
Beregnet minste lovlige avdrag125 773127 839
Differanse227 259205 055
Tabell 12.42 Avdrag
Last ned tabelldata (Excel)

Kommunen betaler mer enn lovens krav til minimumsavdrag.

Kostnadsførte avdragBudsjett20132012
Betalte avdrag 350 701353 032341 536
Betalt avsatte avdrag året før8 642
Sum kostnadsførete avdrag 350 701353 032332 894
Tabell 12.43 Kostnadsførte avdrag
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 16. September 2014, 14:16.