12.2.5 Note 4: Årsverk

Årsverk

Årsverk20132012
Antall årsverk7 2596 925
Antall ansatte8 9488 431
Antall kvinner7 2536 882
Antall menn1 6951 541
Antall kvinner høyere stillinger462427
Antall menn i høyere stillinger301297
Tabell 12.17 Årsverk
Last ned tabelldata (Excel)

Hovedtariffavtalens kapittel 3.4.1, 3.4.2 og 5.2 er i oversikten definert som høyere stillinger.

Fordeling heltid/deltid

Fordeling heltid/deltid20132012
Antall ansatte i deltidsstillinger3 8173 574
Antall kvinner i deltidsstillinger3 2493 126
Antall menn i deltidsstillinger568448
Tabell 12.18 Fordeling heltid/deltid
Last ned tabelldata (Excel)

Som deltid har en i denne oversikten definert alle med arbeidstid mindre enn 100 % stilling.

Lønn, godtgjørelse og pensjon

Lønn, godtgjørelse og pensjonLønn og godtgjørelserAndel pensjon
Rådmann1 316 88291 666
Ordfører1 187 437281 144
Tabell 12.19 Lønn, godtgjørelse og pensjon
Last ned tabelldata (Excel)

I tabellen er det tatt med lønn, godtgjørelser og arbeidsgivers andel pensjon utbetalt fra Stavanger kommune. Tallene inkluderer etterlønn for avgående ordfører.

Revisjonshonorar

Revisjonshonorar20132012
Honorar for regnskaps- og forvaltningsrevisjon3 3973 456
Honorar for rådgivning672777
Rogaland Kontrollutvalgssekretariat655577
Ekstern revisjon1500
Tabell 12.20 Revisjonshonorar
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 16. September 2014, 14:11.