5.3.1 Ny aktiv eldrepolitikk

Ny aktiv eldresatsing Leve HELE LIVET ble videreutviklet i 2013. Utprøving av delprosjekt Hverdagsrehabilitering startet i Madla bydel 1. november 2012 og ble avsluttet 30. april 2013. I pilotutprøvingen ble det tatt i bruk ulike måleverktøy, i form av fysiske tester og spørreskjema for at effekten av rehabilitering kan evalueres. Resultat fra pilotutprøvingen viser et betydelig funksjonsløft for de fleste brukerne. Kommunalstyret for levekår vedtok i september, på bakgrunn av evalueringsrapporten, å utvikle hverdagsrehabilitering som bydekkende tjeneste ved Madla hjemmebaserte tjenester.

Denne siden ble sist oppdatert 12. September 2014, 14:00.