7.16 Tekniske hjemmetjenester

Kap7_fyll3

Tekniske hjemmetjenester har arbeidet med å få ned utleveringstiden på hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentralen. I 2013 etablerte de et bufferlager og utleveringstiden for hjelpemidler på hasteoppdrag ble redusert til noen få timer. Ordningen benyttes primært for utskrivningsklare pasienter. Hjelpemidler på bestillingsordningen hos NAV hjelpemiddelsentralen utleveres nå fra kommunalt lager fire virkedager etter at bestillingen er mottatt.

Regnskapsresultatet viser et mindreforbruk på kr 0,8 mill. av en budsjettramme på kr 1,3 mill. som utgjør en forbruksprosent på 61,5 prosent.  Dette skyldes forsinkelser i arbeidet med utvidelsen av lokaler og høyere inntekter fra leie av trygghetsalarm enn forutsatt.

Denne siden ble sist oppdatert 12. September 2014, 14:45.